Beste Bybel-Media-vriend

Ek hoop dat dit met jou goed gaan. Ek skryf aan jou as iemand wat my liefde vir Jesus deel.

Ek reik weer versigtig na jou uit, deeglik bewus van die moeilike tye waarin ons leef. My brief is dalk nie nou ’n prioriteit in vergelyking met almal wat swaarkry nie. Maar dit is juis in sulke mense se lewe dat Bybel-Media ’n verskil wil maak. Ons bring vir hulle hoop, ondersteuning en Jesus-liefde. Jy kan my help.

Ek skryf vandag oor die toekoms van geloof in ons land. Ek is seker jy glo ook dat Bybelse geloof ons land kan heelmaak.

Ek wil ’n bietjie terugdink. Voor grendeltyd het Bybel-Media verbeeldingryke projekte aangepak om Bybelse geloof te bou by kinders, gemeenteleiers en gemeentes. Ons glo steeds dat hierdie projekte ’n wesenlike verskil sal maak.

Die vraag wat ons natuurlik moet beantwoord, is hoe om dit volhoubaar te doen. Baie van die kinders en volwassenes aan wie ons Bybels en ander geestelike boeke voorsien, kan nie kosprys daarvan betaal nie. In al die jare dat ek al hier werk, was ons as Bybel-Media nog nooit so bewus van hoe afhanklik ons van donateurs se ondersteuning is nie.

Gelowiges soos ek en jy het hierdie publikasiehuis gebou. Ons werk die afgelope jaar reeds in uiters moeilike omstandighede as gevolg van die Covid-19-pandemie. Daar lê vanjaar vir ons groot bouwerk voor. Dit is met jou hulp dat ons die reuse-uitdagings wat vir ons voorlê, sal kan oorkom.

Bou saam met ons

Ek herinner jou graag weer aan ons storie.

Met die stigting van Bybelkor in 1971 het die bekende en wyse ds Jan Lange van Riversdal ons kerk help fokus op wat regtig belangrik is. Hy het gesê dit gaan in die kerk nie net oor baksteengeboue nie, maar veral oor lidmate se geloof wat uitgebou word – woorde wat vandag meer waar is as ooit tevore!

Ons keer nou terug na dié eenvoudige beeld met ’n simboliese bouprojek. Ek wil vra dat 1 660 Christene elke maand vir Bybel-Media BybelBouBlokke sal koop. Met ander woorde, ek vra ons ondersteuners om ’n maandelikse bydrae van R50 vir hierdie boublokkeprojek te maak en só saam met ons aan die toekoms te bou. As jy reeds maandeliks ‘n BybelBouBlok skenk, weet dat jy ‘n reuse verskil in iemand se lewe maak.

Die rede waarom ek persoonlik aan jou skryf, is dat Bybel-Media se fondswerwing apart funksioneer van ons bedryfsfonds. Soos jy dalk weet, is Bybel-Media se werksaamhede nie op die begrotings van die Algemene Sinode of streeksinodes van die NG Kerk nie. Ons moet dus geld insamel vir elke afsonderlike projek en hierdie BybelBouBlok-inisiatief sal dit vir ons moontlik maak.

Waar sal my en jou boublokke inpas?

Die simboliek van die boublokke is dat ons die geloof van kinders, gesinne en lidmate in hierdie ontwrigtende tyd wil opbou. Die fondse wat ons hiermee insamel, sal onder meer deel raak van ons toekomsfonds. Jou bydrae sal dus jare lank nog die geestelike werk van Bybel-Media ondersteun.

Ons teikenbedrag met hierdie projek is R1 000 000.

Ek wil jou vriendelik vra om die volgende te oorweeg:

  • Maak ’n bydrae van R50 per maand of R600 per jaar aan Bybel-Media.
  • Help ons om ’n verdere 1 659 ondersteuners te werf deur hierdie brief met jou vriende en familie te deel en só die BouBlokke-projek namens Bybel-Media te bevorder.

Indien jy ’n groter bydrae wil maak vir die opleiding van ongeskoolde kerkleiers kan ons jou van ’n Artikel 18A-belastingsertifikaat voorsien. Stuur gerus vir my ’n e-pos as jy hierdie opsie kies.

Waarom boublokke nou nodiger is as ooit

As mediamaatskappy is dit ons missie om hulpmiddels vir gemeentes, gesinne en kinders se geloofsopvoeding te ontwikkel en te versprei. Ons druk elke jaar genoeg boeke om Loftus Versfeld-stadion te vul as jy ’n eksemplaar op elke sitplek sou neersit.

Deur die werk van die Nehemia Bybelinstituut kon ons verlede jaar meer as duisend ongeskoolde kerkleiers deur afstandsleer teologies oplei. Die afgelope jaar het ons digitaliseringsprojek meer as 500 000 mense bereik en bedien. Dit het gebeur deur byna 3 miljoen besoeke aan ons webtuistes en apps.

Die koronavirus het die afgelope jaar groot ontwrigting in mense se lewe en in die ekonomie gesaai. En ons, soos die meeste ondernemings in Suid-Afrika, sien die afgelope jaar ’n drastiese afname in ons verkope. Ons verkoopsinkomste van die afgelope jaar het met ongeveer 50% afgeneem. Dit is in lyn met die verkope van ander uitgewers van Christelike boeke in ons land.

Ons inkomste uit donasies is ook minder as waarvoor ons begroot het.

Ekonomiese projeksies ten opsigte van die maande wat voorlê, gee ons min hoop dat ons gebruiklike inkomste spoedig sal herstel.

Die uitdaging waarvoor ons nou staan, is eenvoudig. Ons moet finansieel gesond bly te midde van hierdie pandemie. Bybel-Media se geskiedenis het ons geleer dat dit moontlik is. Ons het voortgegaan om ’n tydskrif tydens ’n wêreldoorlog uit te gee en ’n kerkkoerant tydens die Groot Griep drukkers toe gestuur. Dit wil gedoen wees! Ons kan nou dieselfde doen – een boublok op die ander.

Baie dankie dat jy tyd gemaak het om hierdie e-pos te lees. Ek hoop dat jy en jou gesin veilig is in hierdie uitdagende tyd.

As jy enige verdere vrae of idees het, of graag wil help om meer ondersteuners te werf, kontak my asseblief.

Dit is altyd vir my lekker om hierdie video van ons bekende #BybelBouBlokOndersteuners te wys.

Vriendelike groete

Hannelie Matthee
Hoof: Finansies en Donateurskakel
Tel: +27 21 864 8238
E-posadres: [email protected]

Skenk R50 per maand

Skenk R75 per maand

Kies jou eie eenmalige donasie.
* Bedrag
Ondersteun deur EFT/stoporder

Rekeningnaam: BYBEL-MEDIA Absa-rekeningnommer: 40-5118-1699 Tak: ABSA BANK WYNLAND Takkode: 632005 Swift-kode: ABSAZAJJ Verwysing: epos en naam

Ondersteun deur debietorder

KLIK HIER vir die aflaaibare vorm. Voltooi dit en stuur dit terug na [email protected]

Laat julle as lewende stene opbou tot ’n geestelike huis, om ’n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is (1 Pet 2:5).