Jy kan ‘n verskil maak

Ondersteun Bybel-Media se Bybel-boublokke

en bou geloof deur jou finansiƫle bydrae.

Bybel-Media bestaan om ‘n impak te maak deur die evangelie deur media uit te dra.

Maak ‘n impak,

bou die toekoms

Jou bydrae bou die toekoms

vir kinders, gesinne en leiers.